Informacje na temat zapisów do MDK 5

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2016/2017

  • Składanie wniosków o przyjęcie na zajęcia 24.08.2016 - 07.09.2016
  • Badanie uzdolnień kierunkowych 08.09.2016 - 10.09.2016
  • Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 12.09.2016 (godz. 17.00)
  • Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych 13.09.2016 (godz. 15.00)
  • Rekrutacja uzupełniająca od 14.09.2016

Kryteria rekrutacji (LINK)

Dla uczestników kontynuujących udział w zajęciach - deklaracje uczestnictwa należy złożyć najpóźniej do dnia 20.06.2016r. u nauczyciela prowadzącego.

W ciągu roku szkolnego wszelkich informacji na temat zapisów udzielają nauczyciele prowadzący zajęcia.

Materiały do pobrania:

  • Wniosek o przyjęcie na zajęcia (LINK)