zajęcia odwołane

  • Zajęcia; Kółko Małego Muzyka, Rytmika, Camerata Fordońska Flauto Dolce z p. Aną Matijević - Komorowską od dnia 25.05.2017 - 23.06.2017 są odwołane. 
  • Zajęcia karate z p. Sławomirem Posłusznym od dnia 06.06.2017 - 23.06.2017 są odwołane.
  • Zajęcia plastyczne z p. Magdaleną Mrozińską w dniach 05. i 06.06.2017 są odwołane.
  • Zajęcia plastyczne z p. Hanna Kalinowską - Cikorską w dniach 06, 07, 08.06.2017 są odwołane.