RADA RODZICÓW MDK 5

PREZYDIUM 

Dominik Walczak - przewodniczący

Iwona Langner - wiceprzewodnicząca

Natalia Kempińska - sekretarz

Piotr Heiler - skarbnik

Mirosław Nowicki - członek

KOMISJA REWIZYJNA

Małgorzata Zukierska

Agnieszka Sikorska

Justyna Siemianowska

Składki można wpłacać na konto:

Rada Rodziców przy MDK 5

ul. Krysiewiczowej 8

85-796 Bydgoszcz

NIP 554 23 22 702

69 1020 1475 0000 8202 0019 2781

TYTUŁEM:

składka za miesiąc ....

imię i nazwisko dziecka

nazwa sekcji - imię i nazwisko nauczyciela