Placówka

Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 jest placówką wychowania pozaszkolnego.Posiada status jednostki samorządowej podległej Wydziałowi Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Swoją działalność rozpoczął dnia 1 września 1998r.

Struktura placówki:

 • DYREKTOR
 • WICEDYREKTOR
 • RADA PEDAGOGICZNA
 • RADA RODZICÓW
 • RADA MŁODZIEŻY


MDK 5 działa w blisko osiemdziesięciotysięcznej dzielnicy Bydgoszczy - Fordonie, na Osiedlu Przylesie. Koncepcja działalności tej placówki od początku zakłada oparcie na bazie fordońskich placówek oświatowych i tworzenie wspólnego centrum kulturalnego. Wychowankami MDK 5 są dzieci i młodzież w wieku szkolnym oraz zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska dzieci w wieku przedszkolnym. Od momentu rozpoczęcia działalności liczba stałych uczestników zajęć mieści się w granicach 1200 - 1400 osób. Imprezy okolicznościowe, okazjonalne, konkursy gromadzą od 80 do 500 uczestników.

Podstawową jednostką organizacyjną MDK 5 jest stała forma zajęć:koło, sekcja, zespół ujęta w stałym, tygodniowym planie zajęć. Formy zajęć w placówce zorganizowane są w pracownie i działy. MDK 5 prowadzi również działalność o charakterze okresowym i okazjonalnym.

Kadrę placówki stanowią wysoko wykwalifikowani nauczyciele, którzy pracują według indywidualnych, autorskich programów.

W kalendarzu placówki znajdują się imprezy, konkursy o charakterze cyklicznym:

 • Ogólnopolskie spotkania z muzyką filmową i musicalową SZLAGIER
 • Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego "Bydgoskie Rytmy"
 • Ogólnopolski turniej Otwarte Mistrzostwa Bydgoszczy we florecie dziewcząt i chłopców do lat 14
 • Wojewódzkie Forum Teatrów Szkolnych KURTYNA
 • Konkurs plastyczny na formę przestrzenną "EKO - ..."
 • Jesienny Turniej Szachowy
 • Historia bydgoskiego żużla
 • Konkurs piosenki dziecięcej "Co w trawie śpiewa?"
 • Międzyszkolny Przegląd Sztuk Plastycznych Dzieci i Młodzieży

MDK 5 jest organizatorem letniego i zimowego wypoczynku dzieci młodzieży w formie: półkolonii, zajęć otwartych, warsztatów i obozów.

MDK 5 realizował następujące projekty:

 • Program edukacyjny "Mój własny świat" w ramach konkursu MEN i Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej na programy wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich "Janko Muzykant"
 • "Różowy Balonik - radość chorym dzieciom" w ramach projektu "Make connection" - Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
 • "Play and learn english" - w ramach programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności i Nidzickiej Fundacji Rozwoju "Nida"
 • "Nie święci garnki lepią" w ramach programu MEN pn. "Zero tolerancji dla przemocy w szkole"

we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół MDK 5 "Fordońska Piwnica Artmuza 5":

ROK 2013

 • HIPHOPMANIA - LETNIE WARSZTATY TANECZNE
 • ZAGINIONA ATLANTYDA - INTEGRACYJNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE Z BATIKU
 • POLOWANIE NA FORDON - SPOTKANIE ZE SZTUKĄ W PRZESTRZENI
 • FORDOŃSKIE SPOTKANIA Z MUZYKĄ DAWNĄ - 15 LAT FRESCA VOCE
 • W MOJEJ RODZINIE SZTUKA NIE ZGINIE

ROK 2012

 • SYMBOLE NASZEGO MIASTA
 • SZTUKA ŁĄCZY POKOLENIA - INTEGRACYJNE WARSZTATY RĘKODZIELNICZE
 • FORDOŃSKI WEHIKUŁ CZASU – JEREMI PRZYBORA
 • RODZINNE KOLĘDOWANIE pod hasłem „NIECH KOLĘDA NAS ZJEDNOCZY GŁOSZĄC CHWAŁĘ CICHEJ NOCY”

Ważniejsze nagrody i wyróżnienia:

Nagroda MEN dla Teatrzyku "4 na 4" za całokształt działalności
Nagroda MEN w konkursie plastycznym "Europa w szkole"
Nagroda w Międzynarodowym Konkursie Tańca Disco i Aerobik w Tucholi oraz Grand Prix dla placówki
Nagroda Przewodniczącego Komisji Kultury przy Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego dla pracowni plastycznej
Tytuł "Miejsce Odkrywania Talentów" nadany przez MEN w roku 2011