Kadra

DYREKTOR mgr Jolanta Wawrzonkowska

WICEDYREKTOR mgr Hanna Grześkowiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY Elżbieta Lum

SEKRETARZ mgr Agata Matuszewska

    ZAJĘCIA PLASTYCZNE

mgr Danuta Biczkowska

mgr Barbara Draganek

mgr Hanna Kalinowska - Cikorska

mgr Magdalena Mrozińska

mgr Jan Zyśk

    FOTOGRAFIA

mgr Agata Faszcza

    GRAFIKA I ANIMACJA

mgr Piotr Kieruj

    ZAJĘCIA WOKALNE

mgr Małgorzata Grabowicz

mgr Monika Litwin - Dyngosz

mgr Ana Matijević - Komorowska

mgr Michalina Spychalska

    TEATR

mgr Karolina Suchodolska

    GITARA

mgr Violetta Drążkowska

    KEYBOARD

mgr Gabriela Witkowska

    TANIEC

mgr Agnieszka Sikorska

    ZAJĘCIA PRZEDSZKOLNE

mgr Justyna Siemianowska

mgr Angelika Landowska

mgr Barbara Pszczółkowska

    SZACHY

mgr Andrzej Karpiński

    SZERMIERKA

Jakub Kozłowski

Adrian Przednowek

    KARATE

mgr Sławomir Posłuszny

    MODELARSTWO LOTNICZE

mgr Wiesław Nowaczyk

    DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY/KOŁO TURYSTYCZNE

mgr Piotr Libera