DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY

PROWADZĄCY:

mgr Piotr Libera

WIEK UCZESTNIKÓW:

13-16 lat

TEMATYKA ZAJĘĆ:

Głównym celem działalności Dyskusyjnego Klubu Filmowego jest rozbudzenie zainteresowań młodzieży filmem i kształtowanie umiejętności obcowania ze sztuką filmową. Przedstawienie uczestnikom klubu zarysu historii kina, etapów rozwoju kina, warsztatu pracy aktora, reżysera, techniki gry aktorskiej itp. Podczas zajęć klubu zapoznajemy się z wybranymi dziełami z klasyki kina i filmu współczesnego. Na spotkaniach klubu kształtujemy umiejętności analizy wartości ważnych w życiu człowieka, zachowań bohaterów filmowych oraz dokonywanych przez nich wyborów. Na naszych spotkaniach staramy się dostrzegać podobieństwa i różnice w przekazie literackim i filmowym danego dzieła.

Zajęcia odbywają się w Gimnazjum nr 7.